Partneri

 • Agrourbár s.r.o., Hrabušice
 • Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
 • EKOS s.r.o., Stará Ľubovňa
 • EUROVIA Sk, a.s., Košice
 • HERMAN s.r.o., Revúca
 • Inžinierske stavby, a.s. Košice
 • Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce
 • Lesy SR, š.p., Banská Bystrica
  • Odštepný závod, Košice
  • Odštepný závod, Liptovský Hrádok
  • Odštepný závod, Prešov
  • Odštepný závod, Revúca
  • Odštepný závod, Rožňava
  • Odštepný závod, Beňuš
 • Lesy mesta Brezno, s.r.o.
 • Lesy mesta Levoča, s.r.o.
 • Lesy mesta Nálepkovo, s.r.o.
 • Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. Novoveská Huta
 • Lesy Jasov, s.r.o.
 • Mestské lesy Dobšiná, s.r.o.
 • Mestské lesy Košice, a.s.
 • Mestské lesy Krompachy, s.r.o.
 • Mestské lesy Revúca, s.r.o.
 • Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
 • Mestská lesy s.r.o., Poprad
 • Mestský podnik s.r.o., Spišská Belá
 • Mesto Kežmarok
 • Mesto Krompachy
 • Mesto Svit
 • Obec Hniezdne
 • Obec Osturňa
 • Obec Švedlár
 • Obecné lesy Smolnícka Huta, s.r.o.
 • PD Spišský Štiavnik
 • Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice
 • Pozemkové spoločenstvo Hrišovce, Kluknava
 • Pozemkové spoločenstvo Urbariát Nižné Slovinky
 • Pozemkové spoločenstvo urbárska obec Veľká Lesná
 • PRO POPULO Poprad s.r.o., Spišská Teplica
 • Pre mesto, o. z. Poprad
 • Ing. Očvár – PRODOLES, Krompachy
 • Spoločnosť bývalých urbarialistov, Malý Slavkov
 • STEMP – M&G, s.r.o. , Poprad
 • Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica
 • Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo Osturňa
 • Urbárska spoločnosť Behárovce
 • Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe
 • Urbárska spoločnosť Spišské Hanušovce
 • Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce
 • Združenie vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Smižany
 • Združenie urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Závadka