O nás

Lesostav Poprad s. r. o. je spoločnosť - organizácia, ktorej hlavným predmetom činnosti je realizácia stavebných prác v lesnom hospodárstve resp. pre lesné hospodárstvo. / tzv. lesné stavebníctvo / Sú to hlavne výstavby, opravy rekonštrukcie a údržby lesných ciest, zvážnic, približovacích liniek, drevoskladov, hradenie bystrín, regulácie tokov, úpravy a prípravy územia pre ďalšiu činnosť, spevnené plochy ..., ale aj stavby pozemného charakteru ako sú napr. výstavby, opravy, rekonštrukcie rodinných domov, chát, hájeniek, lesovní, obslužných budov...

Spoločnosť založili bývalí pracovníci VsL š.p. Košice, Stavebného a lesomelioračného závodu Revúca, neskôr Lesostavu Revúca š.p. resp. Lesostavu Revúca a.s. s bohatou praxou a skúsenosťami v danej oblasti. Vznikla 03.06.1996 a od vtedy, prakticky v nezmenenom zložení funguje dodnes.

Prvou zákazkou – realizovanou stavbou spoločnosti bola výstavba LC Šarpanec pre mesto Spišská Belá. Od tejto doby už zrealizovala mnoho stavebných prác – zakázok daného charakteru, menšieho, ale aj väčšieho rozsahu.