Kontakt

Lesostav Poprad s.r.o.
Levočská 29
058 01 Poprad
IČO: 31728499
DIČ: 2020515145
IČ DPH: SK2020515145

  (+421) 52 / 788 23 92

  (+421) 52 / 788 23 92

Spoločnosť je zastúpena: Ing. Bohuš Demjan (+421 905 408 463) a Peter Fridmanský (+421 905 408 462)

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Prešov Odd. Sro vl. č. 3078/P.

Spoločnosť je zapísaná v Zozname podnikateľov, vedeného Úradom pre verejné obstarávanie pod evidenčným číslom: 2016/9 – PO – E2273

Spoločnosť je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, vedeného Okr. súdom Žilina, číslo vložky : 6149